Rozvoj klíčových ICT, jazykových a komunikačních kompetencí pedagogických pracovníků PSJG jako nástroj zvyšování kvality výuky

O projektu

Popis a cíle projektu

Základním cílem tohoto vzdělávacího projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) je příprava, realizace a komplexní rozvoj ICT kompetencí cílové skupiny žadatele (tj. 20 kmenových pedagogických pracovníků PSJG), vedoucích k získání mezinárodně uznávaného certifikátu Microsoft Office Specialist (MOS).

Cíle bude dosaženo realizací těchto uvedených dílčích aktivit:

  • získáním potřebných znalostí anglického jazyka pro ovládání verze MS Office 2010
  • rozvojem komunikačních a prezentačních dovedností
  • tvorbou výukových materiálů
  • tvorbou výukového programu pro komplexní vzdělávání v ICT dovednostech, vedoucího k získání mezinárodního certifikátu Microsoft Office Specialist (MOS).

Pro měření získaných ICT kompetencí bude použit mezinárodně uznávaný certifikační systém Microsoft Office Specialist (MOS).

Jazyková příprava učitelů, jejichž aprobací není angličtina, bude vyžadovat přípravu speciální výukové metodiky pro výuku odborné terminologie, potřebné pro přípravu a úspěšné testování v systému MOS. Pro přípravu a testování jazykových kompetencí v anglickém jazyce budou použity standardizované pre-testy společnosti City&Guilds, které měří dosaženou úroveň anglického jazyka v souladu s evropským jazykovým rámcem. Výuka jazykových kompetencí bude interaktivní a orientována na oblast odborné angličtiny v ICT.

V neposlední řadě pak účastnici výukového programu absolvují speciální vzdělávací seminář "Komunikační a prezentační dovednosti pro 21. století" a získají certifikát jako potvrzení jejich komunikačních a prezentačních dovednosti.

Aktivní součástí projektu jsou také e-learningové kurzy, pro které bude vytvořeno vlastní webové rozhraní a webové stránky projektu, přístupné také z webových stránek PSJG.

Výstupy projektu budou nabízet další široké využití v každodenní praxi. Tento vzdělávací program bude zařazen do vzdělávání v programu Center of Education (CoE) při PSJG a nabídne možnosti rozvoje ICT kompetencí a měření kvality počítačové gramotnosti pedagogických pracovníků základních i středních škol Královéhradeckého kraje.

Zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků PSJG v těchto klíčových oblastech moderního vzdělávání bude mít významný vliv na kvalitu výuky žadatele.