Rozvoj klíčových ICT, jazykových a komunikačních kompetencí pedagogických pracovníků PSJG jako nástroj zvyšování kvality výuky

Zprávy o projektu

Projekt ukončen v plánovaném termínu

Program „Vzdělávej se, ať dobře vzděláváš“ přinesl do vzdělávacího procesu na PSJG novou kvalitu

Vzdělávací proces na Prvním soukromém jazykovém gymnáziu v Hradci Králové je velmi pevně svázán s využíváním moderních informačních technologií. Studentům a učitelům usnadňují vzájemnou komunikaci, rodičům a široké veřejnosti umožňují snadný přístup k informacím o veškerém dění na škole, jsou neodmyslitelnou učební pomůckou. Vedení školy proto samozřejmě dbá na efektivitu využívání ICT a poskytuje pedagogům možnost neustále zvyšovat v tomto oboru vlastní kvalifikaci.

Velmi výrazným a svým rozsahem mimořádným počinem ve vzdělávání učitelů PSJG v práci s ICT bylo proškolení a následná certifikace většiny stálých členů pedagogického sboru získáním osvědčení „Microsoft Office Specialist“ ve třech úrovních: Word, Power Point a Excel.

Takto rozsáhlý a finančně náročný záměr mohl být realizován jen díky využití grantu poskytnutého Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR z finančních prostředků EU a samozřejmě také díky mimořádnému úsilí všech, kteří se projektu jakkoli zúčastnili.

Je mi velkou ctí poděkovat všem spolupracovníkům, kteří od ledna 2012 až do konce března 2013 pomáhali projekt realizovat a popřát kolegům hodně spokojenosti a úspěšné využívání nabytých znalostí.

10. 4. 2013 Mgr. Jana Pražáková, koordinátorka projektu


Slavnostní zakončení projektu „Vzdělávej se, ať dobře vzděláváš“

Závěrečná konference byla oceněním, poděkováním i zábavou

Ve středu 27. března odpoledne bylo první patro hotelu Alessandria v Hradci Králové vyhrazeno závěrečné konferenci projektu Vzdělávej se, ať dobře vzděláváš. Tento projekt, zařazený do operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost MŠMT, probíhal na Prvním soukromém jazykovém gymnáziu v Hradci Králové od ledna 2012 do konce března 2013 a v průběhu realizace se na něm podílelo přes šedesát spolupracovníků, kteří se v rolích lektorů, dodavatelů služeb a vybavení, koordinátorů aktivit a posluchačů zasloužili o včasné a kvalitní naplnění všech záměrů projektu.

Tito všichni byli zváni k oficiálnímu zakončení projektu, které se konalo formou závěrečné konference. Během středečního odpoledne byly pedagogům PSJG v HK slavnostně předány certifikáty MOS a uvolněnou atmosféru po dobře vykonané práci doplnilo i hudební vystoupení členek Hudebního klubu Prvního soukromého jazykového gymnázia v HK.

Ještě jednou touto cestou jménem realizačního týmu všem děkuji.

1. 4. 2013 Mgr. Jana Pražáková, koordinátorka projektu


Konference se blíží

Projekt „Vzdělávej se, ať dobře vzděláváš“ jde do finále!

Testování finišuje a většina pedagogů PSJG, účastníků kurzu ICT, má splněno. Firma Microsoft již téměř všem potvrdila zisk Certifikátu MOS. Ten bude oficiálně každému z nich předán po ukončení testování všech účastníků projektu na závěrečné konferenci, kterou celý projekt končí. Příprava konference je proto v plném proudu. Pozvánky byly rozeslány a přáním členů realizačního týmu je, aby se závěrečného programu zúčastnili všichni, kteří se podíleli na úspěšné realizaci projektu.

20. 3. 2013 Mgr. Jana Pražáková, koordinátorka projektu