Rozvoj klíčových ICT, jazykových a komunikačních kompetencí pedagogických pracovníků PSJG jako nástroj zvyšování kvality výuky

Podrobnosti o projektu

Grantový projekt ESF z operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

Název projektu:
Rozvoj klíčových ICT, jazykových a komunikačních kompetencí pedagogických pracovníků PSJG jako nástroj zvyšovaní kvality výuky.

Zkrácený název projektu: Vzdělávej se, ať lépe vzděláváš.

Název projektu anglicky:
Learning2Grow - How to Develop Key ICT, English and Communications Competencies to Improve Teachers‘ Quality of Education at PSJG.

Cíle a stručný obsah projektu:
Cílem tohoto vzdělávacího projektu je příprava, realizace a komplexní rozvoj ICT kompetencí cílové skupiny, tj. kmenových pedagogických pracovníků Prvního soukromého jazykového gymnázia Hradec Králové, spol. s r. o. (PSJG), vedoucí k získání mezinárodně uznávaného certifikátu Microsoft Office Specialist (MOS). Nedílnou součástí přípravy k certifikaci je intenzivní rozvoj souvisejících jazykových a komunikačních kompetencí cílové skupiny.

Projekt reaguje na obecně nedostatečnou úroveň ICT kompetencí pedagogických pracovníků ve školství. Uživatelské programy se rozvíjejí rychleji, než na ně ve školství stačíme reagovat. Inovativní metody vyučování vyžadují značné ICT kompetence od každého učitele bez rozdílu aprobace. Moderní technologie a digitalizovaná doba vyžadují od každého pedagoga minimálně základní uživatelskou počítačovou gramotnost. Každodenní praxe ve výuce však ukazuje na značné nedostatky ICT kompetencí, zejména pak u pedagogů s jinou aprobací nežli informatika. Zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků PSJG tak bude mít významný vliv na další zvýšení stávající kvality výuky.

Výstupy projektu budou nabízet i široké využití v každodenní praxi. Tento program bude následně zařazen do vzdělávacích aktivit Vzdělávacího centra při PSJG (Center of Education, CoE) a nabídne tak možnosti rozvoje ICT kompetencí a měření kvality počítačové gramotnosti pedagogických pracovníků základních i středních škol Královéhradeckého kraje.

Tisková zpráva

Výběrové řízení

Výběrové řízení - tisková zpráva

Výběrové řízení na dodání ICT (hardware a základní software) pro projekt „Rozvoj klíčových ICT, jazykových a komunikačních kompetencí pedagogických pracovníků PSJG jako nástroj zvyšovaní kvality výuky".

Výzva k podání nabídky

Průběžná kontrola
Učitelé se vzdělávají
Výměna části realizačního týmu
Učitelé opět zasedli do lavic
Nové možnosti ve vzdělávání učitelů na PSJG
První certifikáty!